Gården Lilla Stuveröd

Gårdsnamnet Stuveröd omnämns första gången i biskop Eysteins jordebok från år 1388.Gården Lilla Stuveröd bildades troligen som en avstyckning från Stuveröds by i samband med reformationen i Norge i början på femtonhundratalet. Jordbruket och framförallt sjutton- och artonhundratalets sillperioder samt fraktfart gav förutsättningar för de byggnader som nu finns på fastigheten.

Det vita huset är ett typiskt bohuslänskt dubbelhus ursprungligen byggt 1830 men flyttat och ombyggt i Schwezerstil år 1910. Det gula huset är ett bohuslänskt enkelhus med inredningsdelar från sjuttonhundratalet också det flyttat från en tidigare placering längre in i Gullmarsfjorden. Det röda huset har tidigare fungerat som kombinerad vagnsbod och svinhus och är 2007 ombyggt till bostadshus.

På gården finns även en liten smedja och en ladugård med äldsta timrade delen från sjuttonhundratalet.

Saltängar och hagmarker betas under sommarmånaderna av 24 kor med kalvar. Korna är av korsningsras Charolais och Simmental och säljs som Kaprifolkött som är ett Kravkött där djuren skall ha betat naturbetesmarker.

Under 1800-talet ägdes Lilla Stuveröd av skutskeppare och sjökaptener. Det sista fartyget som har anknytning till gården var briggen Gerda. Hon seglade med havre, kol och virke på Nordsjön med farfar Johan som partredare mellan 1892 och 1911.