Fiska och paddla

Det går att få fisk torsk och laxöring med spinnspö genom att kasta från berghällarna utefter sund och farleder. Men ett säkrare sätt är att hyra en båt eller följa med på en organiserad fisketur.